القائمة الرئيسية

الصفحات

ADJECTIFS ET LEURS CONTRAIRES

Ancie(ne) - moderne               intéressant - ennuyeux
bas - haut                                 jeune - vieux
beau - laid                                lourd - l éger
bon - mauvais                          noir - blanc
connu - inconnu                      vieux - blanc
courageux - lâche                    pair - impair

court - long                              paresseux - vif
cru - cuit                                  patient - impatient
dernier - premier                    plein - vide
dur - mou                                 possible - impossible
grand - petit                             propre - sale
facile - difficile                         prudent - imprudent
clair - foncé                              raide - frisé,ondulé
fort - faible                               riche - pauvre
géant - nain                              sec - mouillé
gentil - méchant                       silencieux - bruyant
heureux - triste                        utile - inutile
honnête - malhonnête              vari - faux

ADJECTIFS ET LEURS CONTRAIRES
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات