-->

القائمة الرئيسية

الصفحات

La conjugaison française

premier groupe : Verbes se terminant par ER sauf ALLER

JOU - ER                AIM -ER

je jou-e                       j'aim-e      
tu jou-es                     tu aim-es
Il jou-e                       Il aime-e
Nous jou-ons             nous aim-ons
Vous jou-ez                vous aim-ez
Ils jou-ent                  Ils aim-ent

Groupe II : Verbes se terminant par IR

JOU - IR                AIM -ER

je fin-is                      je chois-is    
tu fin-es                     tu chois-is 
Il  fin-it                      Il chois-it 
Nous fin-issons         nous chois-issons
Vous fin-issez            vous chois-issez
Ils fin-issent               Ils chois-issent


Groupe III : Toutes les Verbes restantes

SENTIR                  POUVOIR

je sens                      je peux    
tu sens                     tu peux  
Il  sent                      Il peut 
Nous sentons            nous pouvons
Vous sentez              vous pouvez
Ils sentent                Ils peuvent


RENDRE                  OUVRIR

je rends                      j'ouvre   
tu rends                     tu ouvres  
Il  rend                      Il ouvre 
Nous rendons            nous ouvrons
Vous rendez              vous ouvrez
Ils rendent                Ils ouvrent
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات