-->

القائمة الرئيسية

الصفحات

Passé composé → 2 mot

Auxiliaire +                      participe passé 
 être ou avoir                           du verbe        

L'accord du participe passé
Avec AVOIR → PAS D'ACCORD avec le sujet .
      Elle a volé un âne .            Nous avons volé un âne .

Avec ÊTRE → ACCORD avec le sujet

Il est venu . Ils sont venus.
Elle est venue . Elles sont venues

----------------------------------------------------------------
le participe passé               verbes réguliers
----------------------------------------------------------------
        -er → -é                   |           -ir / issons → - i
----------------------------------------------------------------
le participe passé               verbes irréguliers
----------------------------------------------------------------
  Êter → été                             avoir → eu
----------------------------------------------------------------
 -é   |           aller →  allé , naitre → né
----------------------------------------------------------------
        -i   |      partir →  parti      sortir → sorti
----------------------------------------------------------------
 -u   | pouvoir →  pu  vouloir > voulu   voir → vu  venir → venu   tenir → tené
----------------------------------------------------------------
       -is   |      prendre →  pris      mettre → mis
----------------------------------------------------------------
       -t   |      peindre →  peint    dire→ dit   faire → fait
----------------------------------------------------------------
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات