-->

القائمة الرئيسية

الصفحات

l’imparfait

ÊTRE

j'étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient

AVOIR

j'avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient
voir ⟶ je voyais
dire ⟶ je disais
faire ⟶ je faisais
prendre ⟶ je prenais
boire ⟶ je buvais

Quand ? :

hier , autrefois
Maintenant
demain

Verbes en - er 

- ais            je chantais
- ais            tu chantais
- ait            il chantait
- ions          nous chantions
- iez            vous chantiez
- aient        ils chantaient
Verbes en - ir 

- issais            je finissais
issais            tu finissais
issait            il finissait
issions          nous finissions
issiez            vous finissiez
issaient        ils finissaient
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات