-->

القائمة الرئيسية

الصفحات

les principaux déterminants

                                  articles                                       adjectifs
                                                 |    possessifs         |  démonstratifs |  indéfinis |  numéraux   
masculin singulier| le , un, l' |  mon, ton, son,    |        ce , cet       |   chaque   |    un  
                                       au       noter, votre, leur |                          |                   |   ....
féminin singulier  | la, une, l' | ma, ta, sa, notre,|       cette           |                   |  une
                                                    votre leur           |                          |                   |  ....
pluriel                    | les, des,   |  mes,tes,ses,nos   |      ces               | quelques  | trente
                                     aux      |    vos, leurs          |                          | plusieurs  |  ....

les articles le, la, les sont des articles définis .
les articles un, une, des sont des articles indéfinis .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات