-->

القائمة الرئيسية

الصفحات

تصريف الافعال في اللغة الفرنسية conjugaison du verbe être

 
تصريف الافعال في اللغة الفرنسية conjugaison du verbe être

                | INDICATIF  |  INDICATIF  |   INDICATIF  |   INDICATIF
                |      Présent     |     imparfait    |  futur simple   |   Passé simple
-----------------------------------------------------------------------
ÊTRE    :je suis              | j' étais             | je serai             | je  fus
               :tu es                 | tu étais            | tu seras            | tu  fus
               :il,elle est          | il,elle était       | il,elle sera        | il,elle  fut
               :nous sommes  | nous étions      | nous serons     | nous  fûmes
               :vous êtes         | vous étiez         | vous serez        | vous  fûtes
               :ils,elles sont    | ils,elles étaient | ils,elles seront  | ils,elle  furent
---------------------------------------------------------------------------------------------

                 passé composé     plus-que - parfait    passé antérieur     futur antérieur
ÊTRE    :j' ai été                  | j' avais été               | j' aurai été            | j' eus été
               :tu as été                | tu avais été             | tu auras été            | tu  eus été
               :il,elle a été            | il,elle avait été        | il,elle aura été        | il,elle  eut été
               :nous avons été     | nous avions été       | nous aurons été     | nous  eûmes été
               :vous avez été       | vous aviez été          | vous aurez été        | vous  eûtes été
               :ils,elles ont été    | ils,elles avaient été  | ils,elles auront été  | ils,elle  eurent été
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات