تعلم اللغة الفرنسية تعلم اللغة الفرنسية
random

آخر الدروس

random
جاري التحميل ...

تصريف الافعال في اللغة الفرنسية conjugaison du verbe être

 
تصريف الافعال في اللغة الفرنسية conjugaison du verbe être

                | INDICATIF  |  INDICATIF  |   INDICATIF  |   INDICATIF
                |      Présent     |     imparfait    |  futur simple   |   Passé simple
-----------------------------------------------------------------------
ÊTRE    :je suis              | j' étais             | je serai             | je  fus
               :tu es                 | tu étais            | tu seras            | tu  fus
               :il,elle est          | il,elle était       | il,elle sera        | il,elle  fut
               :nous sommes  | nous étions      | nous serons     | nous  fûmes
               :vous êtes         | vous étiez         | vous serez        | vous  fûtes
               :ils,elles sont    | ils,elles étaient | ils,elles seront  | ils,elle  furent
---------------------------------------------------------------------------------------------

                 passé composé     plus-que - parfait    passé antérieur     futur antérieur
ÊTRE    :j' ai été                  | j' avais été               | j' aurai été            | j' eus été
               :tu as été                | tu avais été             | tu auras été            | tu  eus été
               :il,elle a été            | il,elle avait été        | il,elle aura été        | il,elle  eut été
               :nous avons été     | nous avions été       | nous aurons été     | nous  eûmes été
               :vous avez été       | vous aviez été          | vous aurez été        | vous  eûtes été
               :ils,elles ont été    | ils,elles avaient été  | ils,elles auront été  | ils,elle  eurent été

التعليقاتجميع الحقوق محفوظة

تعلم اللغة الفرنسية

2019